Vandprojekter

Her på siden kan du læse om nogle af de vandprojekter som Silkeborg Kommune arbejder på at gennemføre.

De enkelte projekter kan f.eks. være genslyngning af vandløb ved restaureringsprojekter, tilbageholdelse af fosfor eller kvælstof ved at genskabe vådområder, ved at oversvømme lavtliggende områder i perioder eller ved at hæve vandstanden i fugtige lavninger, for at standse eller bremse frigivelse af kulstof fra jorden og samtidig øge naturindholdet. 

Detaljerne om de enkelte projekter finder du under hver af de tre hovedoverskrifter for projekter med vand i menuen i venstre side.