Lavbundprojekt ved Tange Å, øst for Kjellerup

Silkeborg Kommune gennemfører i 2017 en forundersøgelse af mulighederne for at gøre jorden vådere på lavbundsarealer ved Tange Å, øst for Kjellerup

Billede af Tange Å

Formålet med forundersøgelsen er at finde ud af, om det er muligt at hæve vandstanden i ådalen og dermed nedsætte udledningen af drivhusgasser til atmosfæren og næringsstoffer til vandmiljøet fra projektområdet. Projektområdets areal er på ca. 40,7 ha.

Forundersøgelsen gennemføres i samarbejde med en ekstern konsulent, og den er sammensat af en teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse.

Den tekniske forundersøgelse skal beskrive de eksisterende forhold, opstille scenarier for etablering af mere naturlig hydrologi (gøre jorden mere våd), samt give et overslag over anlægsomkostningerne.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal beskrive de nuværende ejendomsmæssige forhold og afklare lodsejernes indstilling til projektets gennemførelse.