Vandløbsprojekt i Gjessø Bæk

Silkeborg Kommune forbedrer levevilkår for fisk og smådyr i Gjessø Bæk, ved at genåbne en rørlagt strækning.

Billede af Gjessø Bæk

Projektet rummer en indsats, som er en del af indsatsprogrammet i statens vandplaner. Der genåbnes en rørlagt strækning ved et gammel savværk på Gjessøvej nord for Gjessø.

Spærringen fjernes ved at etablere et let slynget, terrænnært vandløb, hvor der udlægges sten og grus for at sikre gode fysiske forhold for bækkens fisk og smådyr.

Projektet bliver finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

  • EU logo
  • Hav & Fisk logo
  • Miljø- og Fødevareministeriet logo