Vandløbsprojekt i Haurbæk syd for Kjellerup

Silkeborg Kommune forbedrer levevilkår for fisk og smådyr i Haurbæk syd for Kjellerup ved at fjerne to spærringer.

Billede af Haurbæk

Projektet rummer to indsatser, som er en del af indsatsprogrammet i statens vandplaner. Der er tale om to spærringer, hvor der skal skabes passage for vandløbets dyr. Spærringerne består af to større styrt, som er forårsaget af trærødder og en meget hård vandløbsbund.

Der skabes faunapassage forbi de to spærringer ved at forlægget vandløbet til et slynget forløb udenom styrtene. Der udlægges grus og sten i det nye forløb for at sikre gode leve- og passageforhold for vandløbets fisk og smådyr.

Projektet bliver finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

  • EU logo
  • Hav & Fisk logo
  • Miljø- og Fødevareministeriet logo