Vandløbsprojekt i Dalby Bæk ved Lillemølle

Silkeborg Kommune forbedrer levevilkår for fisk og smådyr i Dalby Bæk ved at skabe passage for fisk og smådyr forbi en spærring.

Projektet er en del af indsatsprogrammet i statens vandplaner og går ud på at fjerne en spærring i Dalby Bæk. Spærringen består af et højt stemmeværk med trappestyrt.

Det forventes, at der skabes faunapassage ved det nuværende stemmeværk ved både at sænke vandstanden ved og opstrøms stemmeværket, så der opnås et vandløb med ubrudt bund og et jævnt fald, som fisk og smådyr kan passere.  Der udlægges desuden grus og sten i åen for at sikre gode leve- og passageforhold for vandløbets fisk og smådyr

Projektet bliver finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

  • EU logo
  • Hav & Fisk logo
  • Miljø- og Fødevareministeriet logo