Vandløbsprojekt i Mølbæk syd for Truust

Silkeborg Kommune forbedrer levevilkår for fisk og smådyr i Mølbæk syd for Truust ved at fjerne en spærring og genåbne en rørlagt strækning.

Billede af rørudløb ved Mølbæk

Projektet rummer to indsatser, som er en del af indsatsprogrammet i statens vandplaner. Dels fjernelse af en eksisterende spærring ved et rørudløb og dels genåbning af en rørlagt strækning mellem Sørkelvej og bækkens udløb i Gudenåen.

Spærringen fjernes ved at hæve vandløbsbunden nedenfor udløbet, og som erstatning for det nuværende rørforløb etableres et let slynget, terrænnært vandløb, hvor der udlægges sten og grus for at sikre gode fysiske forhold for bækkens fisk og smådyr.

Projektet bliver finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

  • EU logo
  • Hav & Fisk logo
  • Miljø- og Fødevareministeriet logo